معرفی شبکه آزمایشگاهی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قوچان زیر نظر مدیریت پژوهشی دانشگاه اداره می­‌شود و هدف از دایر کردن این واحد ارائه­ خدمات به اساتید، دانشجویان و سایر پژوهشگران در مراکز دولتی و خصوصی و کمک به پشرفت پژوهش است.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی قوچان بنا دارد تا با در اختیار داشتن امکانات و دستگاه­‌های متعدد و با تکیه بر دانش اساتید و محققان دانشگاه صنعتی قوچان در جهت بر­طرف کردن طیف وسیعی از نیازهای علمی - آزمایشگاهی پژوهشگران در گروه های مختلف دانشگاه صنعتی قوچان و همچنین سایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی در داخل و خارج شهرستان گام بردارد.

این واحد بر اساس قوانین و تعرفه‌­های دانشگاه، اقدام به ارائه خدمات آزمایشگاهی و استفاده از تجهیزات پژوهشی در چهار چوب آزمایشگاه مرکزی می‌­نماید. لازم به ذکر است که تعدادی از دستگاه‌ها و تجهیزات متعلق به اساتید بوده و بطور امانی جهت ارائه خدمات در اختیار آزمایشگاه مرکزی قرار گرفته است.

اهداف آزمایشگاه

وجود نیروهای متخصص و در اختیار داشتن تجهیزات و دستگاه­‌های متعدد در دانشگاه صنعتی قوچان ، پتانسیل و پشتوانه فکری و عملی بزرگی را فراهم کرده ­است. ارائه خدمات بخش وسیعی از دستگاه‌­های موجود در آزمایشگاه­‌های دانشگاه، از طریق سایت آزمایشگاه مرکزی می‌تواند قدم مهمی در راستای شکوفایی استعدادهای بالقوه درشهرستان باشد و به برقراری ارتباط دانشگاه با مراکز پژوهشی و صنعتی خارج از دانشگاه کمک نماید.

مدیریت آزمایشگاه مرکزی